Hemma hos Kenjaali...                                                                                               


C.I.B & NORD
(SE,DK,NO) UCH
DK VETCH NORD VV-19
DK V-13 NORD V-12

Kenjaali Frankly My Dear

Kenjaali My Smile
Is My Makeup

SE UCH DK UCH
SE V-22 DK V-22
NORD V-21 NORD JV-21

Kenjaali When In
Doubt Wear Red


Delägda...                                                                                                                

SE UCH DK UCH
NORD V-16 NORD JV-16


Abuluka Ondri For Kenjaali


Kenjaali Maybe
Shes Born With It

Kenjaali Half Man
Half Amazing

Borta, men alltid i våra tankar...                                                                                   

C.I.B. & NORD
(SE,NO,DK) UCH
DK VV-13 NORD VV-12
SE V-05-06-07
KBH V-08-09

Kenjaali Kaya-Kayenna

2004-01-01 - 2021-04-01


SE UCH SE V-04

Kenjaali Mercury-Mwami

2004-01-01 - 2021-03-26


SE UCH & NO UCH
Faraoland Nile Wild Kazizi

1997-12-01 - 2013-03-28


SE UCH
Faraoland Nile Wild Djuliba

1994-06-16 - 2010-01-22

 


 

Uppfödda Champions från Kenjaali...                                                                                


Kenjaali In It To Win It

SBIS BIS
SE UCH DK UCH


Kenjaali Too Glam
To Give A Damn

SE UCH DK UCH
DK JUNCH NORDV-19
DK V-17-18 DK JV-17Kenjaali Frankly My Dear

C.I.B & NORD UCH
(SE,NO,DK) UCH
DK VETCH NORDVV-19
DK V-13 NORD V-12
Kenjaali Heeere's Johnny

C.I.B NORD UCH
(SE,NO,DK) UCH
CZ CH EE CH
NO V-14 NORD JV-11


Kenjaali Mojo-Marauder

SE UCH SE LCCH

Kenjaali Verro-Vigilant

C.I.B SE UCH DK UCH
KBH V-10
Kenjaali Hadhiri-Hawker

FI UCH SE UCH

Kenjaali Mercury-Mwami

SE UCH SE V-04

Kenjaali Kaya-Kayenna

C.I.B. & NORD
(SE,NO,DK) UCH
DK VV-13 NORD VV-12
SE V-05-06-07
KBH V-08-09